İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Mart 2011

Milli Görüş Nedir?

 

MİLLİ GÖRÜŞ SÜTÇÜ İMAMIN BEN BACIMIN ÖRTÜSÜNE UZANAN ELİ KIRARIM DİYE SIKTIĞI MERMİNİN BARUTUDUR..

MİLLİ GÖRÜŞ ÇÖLDE KANADI KIRILMIŞ BİR SERÇEYE RIZKINI GÖTÜREN BİR KARTALDIR.

MİLLİ GÖRÜŞ ALLAH ALLAH DİYE BAŞLAYAN BEDİR SAVAŞINDAKİ SARIKLI ME…LEKLERİN ALINLARINDAKİ İSLAM NURUDUR

MİLLİ GÖRÜŞ KUDUSU FETH EDEN SELAHATTİN EYYÜBİNİN FETİHTEN SONRA BAŞINI ÖNÜNE EĞİP MASUMCA YÜRÜYÜŞÜNÜN ŞEFKATİDİR

Çadırdaki krizi CIA raporu çıkardı

Merhum  Necmettin ERBAKA’NIN Libya Ziyareti ve Akabinde Çıkartılan Depdebenin Mimarı Küresel Güçler ve Kontrollerindeki Cuntacılar Ekipler Olduğu Ortaya Çıktı.

Çadırdaki krizi CIA raporu çıkardı

Yeni Şafak, 6 Ekim 1996’da Libya lideri Kaddafi’nin, Başbakan Erbakan’a gösterdiği tepkinin nedenini 13 yıl sonra ortaya çıkardı. Erbakan’ın ortağı Çiller’i kendisine yönelik CIA suikast ekibinde gösteren raporu gören Kaddafi, Erbakan’a öfkelendi.

KİM KİMİ SEVER?

KİM KİMİ SEVER?

* Beyaz karayı, sinek yarayı, zengin parayı sever.
* Yemek tuzu, maymun muzu, kurt kuzu sever.
* Güzel nazı, âşık sazı, cıcırböceği yaz’ı sever.
* Kuş darıyı, çiçek arıyı, toprak suyu sever.
* Ana çocuğu, çoban gocuğu, yumurta sucuğu sever.
* Ocak közü, kirpik gözü, ozan sözü sever.

MECLİS-İ MEB’ÛSAN Nedir, nasıl bir şeydir?.

 
Osmanlı Devletinde, Sultan İkinci Abdülhamîd Hanın emriyle 28 kişilik bir heyet tarafından hazırlanıp, 23 Aralık 1876’da kabul ve îlân edilen anayasa özelliğindeki kânun. Devletin şeklini, çatısını, devlet içindeki teşrî (yasama), icrâ (yürütme), kazâ (yargı) kuvvetlerinin birbiriyle münâsebetini, bunların hangi organlar vâsıtasıyla k…ullanıldığını ve ayrıca ferdin devlete karşı olan hak ve vazifelerini tâyin eden Kânûn-i Esâsî 12 kısım ve 121 maddeden ibârettir.

Osmanlı Devleti bir İslâm devleti olduğu için, İslâm hukûkuna göre hazırlanmış anayasa özelliğini taşıyan kânunnâmelerle idâre ediliyordu. Kânunnâmelerin dışında 1808’de Sened-i İttifak, 1839’da Gülhâne Hatt-ı hümâyûnu adıyla bilinen Tanzimat Fermânı ve 1856’da Islâhat Fermânı gibi anayasa özelliği taşımayan siyâsî belgeler çıkarıldı. Bu belgeler siyâsî olup, genelde Hıristiyan Avrupa devletlerinin baskısıyla, Osmanlı ülkesindeki gayri müslim tebaaya daha fazla hak ve imtiyaz verilmesi için düzenlendi.

Ortalama bir insanın zihninden günde yaklaşık 60 bin düşünce geçtiği ileri sürülüyor.

Duygularımız ve düşüncelerimiz bizi nasıl etkiliyor? Duygularımız, düşüncelerimiz bizi bedensel olarak hasta edebilir mi?

Ortalama bir insanın zihninden günde yaklaşık 60 bin düşünce geçtiği ileri sürülüyor. Bunların dörtte üçünün olumsuz ya da kaygılı olması dikkate değer. Üstelik insanlar negatif bir olaydan, pozitif olana oranla daha fazla etkileniyor. Peki, duygularımız ve düşüncelerimiz bizi nasıl etkiliyor? Duygularımız,   düşüncelerimiz bizi bedensel olarak hasta edebilir mi?

• Şiddetli baş ağrısı, gastrit, ülser, hipertansiyon, kalp çarpıntısı, görme ve işitme bozukluklarının bir kısmı, ciltteki kızarmalar, pullanmalar…

• Bütün bunlar, psikolojimiz bozulduğu için bedenimizde meydana gelen hastalıklar.

• Öyleyse hakikaten duygularımız ve düşüncelerimiz bizi hasta edebilir. Bunlara psikosomatik ya da psikofizyolojik hastalıklar adı verilir.

Dahası da var!

• Diyelim ki çiçeğe alerjiniz var.

• Bir arkadaşınız size eşek şakası yapıyor.

• Plastik bir çiçek koklatıyor.

• Astım krizine girer misiniz?

• Kesinlikle evet.

Peki bunun tersi mümkün mü? Yani duygularımız, düşüncelerimiz bizi iyileştirebilir mi?

BİR MİLLETİN KURTULUŞU

Çanakkale büyük Türkün uyanışı.O nadir halkın sessiz,umutsuz bekleyişinin bittiği,artık huzurlu günlerin vaad edildiği,tarihe kanlı harflerle yazılan,vatan sevgisinin vermiş olduğu güç ile kazanılan büyük destan.

Genç,yaşlı herkes o büyük inançları ile düşmanın karşısına elinde silahı,belinde hançeri ile dikilip göz göze diz dize savaşarak ebedi aleme intikal etmiştir o büyük vatan bekçileri.

Soğuk cephe sırtlarında vatan dediler.Vatanları namusuydu,vatan kaybedilince yaşamanın ne manası vardı ki…Gözlerini kırpmadan verdiler canlarını.Her dakika siperde bedrin aslanları gibi dimdik ayakta beklediler.

Düşman ile aralarında metreler bazen ise karışlar vardı.O şanı büyük Türk askeri başını sipere dayamış komutanından gelecek hücum emrini bekliyordu.Kalbi iman ile dolmuştu.Yemin etmişti bir kere vatanına,namusuna göz koyan düşman askerlerinin ellerini kırmaya,alt etmeye.Hiç bir kuvvet durduramazdı artık onu.İşte o iman,büyük asalet sadece Türk askerine aitti.

Kökten Dinciyiz Elhamdülillah – video

Şevki Yılmaz : Soruyorlar Kökten Dincisimin? Tabii Elhamdülillah . Kökten Deyyus,Kökten Pezevenk Kökten Hırsız Kökten İskici Kökten Soyguncu Kökten Borucu Kökten Vurguncu Kökten Natocu Kökten…

Anzak askeri Er George Petersen’in Gelibolu günlüğü: “(Türkler) Korkunç bir sesle Allah diye bağırıyorlar.” [ 31 Mayıs 1915 ]

Çanakkale savaşında Türklere karşı savaşan Yeni Zelandalı asker George Petersen’in anıları 93 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Anzak askerinin kaleminden o günler..  Birinci Dünya Savaşı…