İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Ekim 2011

Böyle Evlilik Gördünüz mü? – Kıssa

Yüzü simsiyahtı. Ama kendisi boyamamıştı ki! Kaldı ki, kalbi bembeyazdı. Buna rağmen onu basite alanlar vardı. Dedi ki:

– Ya Resûlallah, yüzümün siyahlığı cennete girmeme mani midir

– Asla!

– O halde beni niçin insanlar hor görüyorlar, kimse bana niçin kızını vermiyor

– Amir bin Veheb’in evine git ve “Resûlullah selamı var, kerimeni bana nikahlamanı emretti” de.

Siyah yüzlü genç hemen adrestedir. Kızın yanında babaya selamı aynen tebliğ eder ve teklifi de açıkça anlatır.

Baba kızgın, hemen reddeder. Ancak, teklifi dinleyen kızcağız babasını ikaz eder:

– Babacığım, vahiy gelir de sonra seni mahcup eder. Ne biliyorsun bu olayı Rabbimin emretmediğini Efendimiz (sav)’in o emri tebliğ buyurmadığını Hemen git, Resûlullah’tan özür dile ve beni o gence nikâhla. Resûlullah’ın uygun bulduğunu ben de uygun bulurum.

Kızının ikazıyla mescide koşan baba özür diler:

– Söylediğinin doğru olup olmadığını bilmiyordum. Demek ki doğruymuş. Kızımı verdim. Şu anda nikahlısıdır.

Efendimizin gence emri:

– Git, evini hazırla, aile oturacak şekilde döşe.

– Benim ev döşeyecek tek dirhemim bile yok!..

– Öyle ise Ali’ye, Osman’a, Abdurrahman bin Avf’a git. Onlar sana ikişer yüz dirhem versinler.

Uçarcasına gider. Onların her biri, emredilenden fazla yardımda bulunurlar ve sıra çarşının yolunu tutmaya gelmiştir. Bir ev hazırlamak için gerekli para elde mevcut. Hele zevcesi, ümidinin de üstünde bir azizedir âdeta…

Council on Foreign Relations(Dış ilişkiler Konseyi) Ne İş Yapar Necidirler.

Yahudi Walter Lippman önderliğinde Jacob Schiff,Averell Harriman,Frank Vanderlipp,Nelson Aldrich,Bernard Baruch, J.P.Morgan, John D.Rockefeller olan ekip tarafından kurulmuştur.Şu anki başkanlığını Rockefeller yapmaktadır.Merkezi New York 68.caddededir.C.F.R’nin hedefi anayasallığın kaldırılması ve bağımsız A.B.D Cumhuriyetinin dünya hakimiyeti ile değiştirilmesidir.

Amerikanın asıl Dışişleri bakanlığı C.F.R’dir.C.F.R son 50 yılın Dışişleri bakanlığı için eğitim yeri olmuştur.john Foster Dulles’le başlayan tüm Dışişleri bakanları sadece biri hariç C.F.R üyesiydi.Bu bakanlar,Dean Rusk,Cyrus Vance,Edmund Muskie,HENRY KISSINGER(içlerinde en önemlisi)George Schultz,Alexander Haig’tir.

Washington’daki Dışişleri bakanlığı göstermelik bir kurumdur. A.B.D’ nin 6 başkanının dışişleri danışmanlığını ve C.F.R başkanlığı da yapan John Mccloy bu konuyu şöyle ifade etmiştir: Yeni bir isme ihtiyacımız olduğunda C.F.R üyelerine bir göz atmamız ve New York’u aramamız yeterliydi.

Genelkurmay, sınırötesi operasyonlarla ilgili son iki günde toplam 49 İT’in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

1.Çukurca bölgesinde sürdürülen operasyonda; a.20 Ekim 2011 saat 23.00 sıralarında tespit edilen 10-15 kişilik terörist gruba, b.22 Ekim 2011 saat 02.30-08.30 arasında Kazan Vadisinde tespit…

Koca Tipleri! – Yok böyle bir koca

Kadın Akşam İşten Çıkar, Ispanak Alır Eve Gider. Sofrayı Hazırlar Ama Yoğurt Almayı Unutmuştur. Hemen Kocasını Arar. Kocadan Kocaya Değişen Cevaplar; 1- Ben Geç Geleceğim…

Lozan’da Kaybettiklerimiz; Süleymaniye, Musul ve Kerkük Lozan’da Kaybedildi

Lozan’da Kaybettiklerimiz; Süleymaniye, Musul ve Kerkük Lozan’da Kaybedildi… Laikçi ve sahte Atatürkçü dernek vakıf ve kuruluşlar düzenledikleri panel ve konferanslarda “zafer” olarak gösterilen Lozan Antlaşması’nın birçok açıdan kayıp olduğu belirtiliyor. Bugüne kadar hep tartışma konusu olan Lozan’ın “zafer” değil “hezimet” olduğu bir defa daha gün yüzüne çıktı. Günümüzde Türkiye için en problemli bölge olan Musul Kerkük ve Süleymaniye kaybının 80 sene önce Lozan Antlaşması’yla başladı. Eğer Lozan’da Kuzey Irak’ta kalan çok önemli topraklar kaybedilmemiş olsaydı Türkiye bugün karşılaştığı birçok problemle karşılaşmayacaktı. Hatay’dan Kıbrıs’a Musul-Kerkük’ten 12 Ada’lara kadar birçok taviz verdiğimiz antlaşma dönemin Dışişleri Bakanı İsmet İnönü Sosyal Güvenlik Bakanı Rıza Nur ve Trabzon Milletvekili Hasan Saka’dan oluşan TBMM heyeti ile müttefikler arasında 20 Kasım 1922’de başlayıp 24 Temmuz 1923’te sonuçlandırılmıştı. Lozan görüşmeleri bir kısım çevreler tarafından inatla zafer olarak nitelendirilse de kaybettirdikleri ile sürekli tartışma konusu oldu. EK 17 MADDESİ HÂLÂ SIR Toplam 142 maddeden oluşan ancak gizli tutulan Ek 17 maddesi hâlâ sır özelliği taşıyan Lozan Antlaşması’nda kapalı kapılar ardından ne pazarlıklar yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Lozan’da İngiliz Delegasyonu Başkanı Lord Curson İngiliz Avam Kamarası’nın ‘Lozan’da Türklerin istiklalini neden tanıdınız’ şeklinde yapılan itirazlara “Asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski şan ve şöhretlerine kavuşmayacaktır. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinde söndürmüş bulunuyoruz” şeklinde cevap vermişti.

Psikolog Amerikalı Terman Osmanlı Otorite Sırrını Açıklıyor.

Yirminci asrın tanınmış psikologlarından Amerikalı Terman diyor ki:

Osmanlı orduları Avrupa’da ilerliyor, Viyana elden gidiyordu. Viyana gidince, bütün Avrupa’nın Müslümanların eline geçmesi çok kolay olacaktı. Osmanlılar, Avrupa’ya İslam medeniyetini getiriyor, ilim, fen, ahlak, nurları, Hıristiyanlığın kararttığı, uyuşturduğu yerlere, zindelik, insanlık, huzur, saadet saçıyordu. Asırlarca, diktatörlerin, kapitalistlerin, papazların zulümleri altında inleyenler, İslam ilimleri ile, İslam ahlakı ile, insan haklarına kavuşuyordu. Avrupa diktatörleri ve öncelikle Hıristiyan kiliseleri, Osmanlı ordularına karşı son gayretlerini harcıyorlardı. Bir gece, İstanbul’daki, İngiliz sefiri, Londra’ya tarihi mektubunu yolladım. Buldum… Buldum!.. Osmanlı ordularının ilerleme sebebini buldum. Onları durdurmanın yolunu buldum diyor. Şöyle yazıyordu:

Alman Prof. Neumark’ın itirafları – Avrupa Türkleri Neden Sevmez?

Alman Prof. Neumark’ın itirafları

Ord. Prof. Fritz Neumark (1900-1991), Hitler’den kaçarak 1933’te Türkiye’ye gelir. İstanbul Üniversitesi İktisat ve Hukuk fakültelerinde dersler vermiştir.

20 Temmuz 1936’da kurulan ve 1937 yılı yaz sömestresinde faaliyete geçen İktisat Fakültesi’nde (Umumi İktisat ve Maliye Teorisi Kürsüsü) başkanlığı da yapmıştır. [1952’de döndükten sonra Frankfurt Üniversitesi’nde rektörlük yapmıştır.]

Alman profesör Neumark ile bir kısım talebesi Boğaziçi’nde geziye çıkarlar. Talebelerden biri Prof. Neumark’a, (Avrupa bizi neden sevmez?) diye sorar. Prof. Neumark şu cevabı verir:

(Çok samimi olarak itiraf edeyim ki, Avrupalı, Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslam düşmanlığı Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine gelince: