İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

AHMED HULUSİ’NİN HURAFE’LERİ.!

 
Ahmed Hulusi’nin İfsadı!       

 
 
 

Ahmet Hulusi’nin Son zamanlarda “Dini Yanlış Algılamak” isimli kitabı, daha sonra da diğer kitapları elimize geçti. Kitapları Baştanbaşa kelime oyunları ve tüm gerçekleri inkâr eder nitelikte, hurafe ve tahriflerle doludur!
İnsanları yanıltıp inkâra götürücü ve 1400 seneden beri gelen “süzel” inançları  yok edici sözlerini aşağıdaki bölümlerde tek tek Göreceğiz…

Öncelikle şunu söyleyelim; tüm kitabında Kur’an-ı Kerim’e ve sağlam hadislere dayanan, peygamberimizden günümüze kadar sapasağlam en güzel şekilde gelen: ALLAH, melek, ruh, cin, şeytan, ahiret, cennet ve cehennem inancını yıkarak ve de büyük Mutasavvıf; İmam Rabbani’nin yanlış Olarak gördüğü, Vahdet-i Vücud görüşünün kafasını, gözünü kırarak, kendine göre öncekilere hiç benzemeyen bir şekilde empoze etmek istiyor.

Daha doğrusu; insanları ve tüm canlı, cansız,temiz- pis, her şeyi, her zerreyi “ALLAH” kabul ederek,” ALLAH, zatıyla ve tüm sıfatlarıyla, her zerrenin içindedir” diyip , yeni bir inanç icad ediyor ; bunu da kendi keşfi olduğunu söylüyor !

Nasıl mı? İşte zihinleri karıştırıp allak bullak eden sözleri:

1- Önce Tanrı kelimesini tenkit ederek; ”gökte, ötelerde bir Tanrı yoktur.” diyor.

2- Sonra daha ileri giderek; “İlah yoktur, Ötede, göklerde bir İlah yoktur.” diyor.

3- “ALLAH Kur’an-da İlah yoktur dediği halde, adamlar ilahiyat fakültesi kurmuşlar. İşte onların ilimleri bu kadardır.” derken ne hale düştüğünün farkında mı acaba?…

 
4- ALLAH (c.c.) Kur’an-ı Keriminde:
“(Ey insanlar! ) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz.” ( Hakka suresi ayet: 18)

“ Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, dedi.” (Mü’min suresi.ayet: 27)

“ Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz ALLAH, hesabı çarçabuk görendir.” (Mü’min suresi.ayet: 17)

Buyurduğu halde Ahmet Hulusi :

5- “İbadetler, rıza kazanmak için değil, İkinci yaşamda kimse senden hesap sormayacak. Bu ibadetleri (fizikî) fayda ve cehennem olan güneşin çekiminden kaçabilmek için yapıyorsun diyebiliyor!

6- “Ötelerde arşta bir ilah yoktur. ALLAH diye işaret edilen, insanların özünde” diyor ve ALLAH’ı arştan indirip, kafir, ateist her tip insanın özüne hapsediyor!

7- “Holografik esasa göre, her zerrede tümüyle, Tasavvufa göre her zerrede zatıyla, sıfatıyla, isimleriyle mevcuttur.” diyebiliyor ve ALLAH’ı (c.c.) maddelerin içine sıkıştırıyor.

[Hâşâ! Böyle sözlerden ALLAH’a Sığınırız! ALLAH bu iftiradan berîdir Yücedir, ilmi ve kudretiyle her zerreye hakimdir. Yerleri ve gökleri yarattıktan sonra arşa mahiyetini bilmediğimiz bir halde istiva etmiştir.]

8- ALLAH’ın ruh üflemesini, meleklerin ruh üflemesini bildiren âyet ve hadisleri görmemezlikten gelip hiçe sayarak:

“Beyin kendi ruhunu üretir.” diyebiliyor.

9- “Evrende sayısız dalga boyları katmanlarında, sayısız bilinç türleri vardır. Dünyamızda bu alt katmanlarda yaşayan bu canlı türlerinin bir kısmına da o devirde “ cin” adı verilmiştir.” derken:

{Sanki cinler kendiliğinden var olmuş ve o zamanki insanlar, onlara “cin”ismini takmış gibi

“Ben cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım.”  âyetini ve Kur’an-da insan suresi olduğu gibi bir de cin suresi olduğunu, cin ismini, ALLAH’ın Kur’an’da bildirdiğini, babaları Cann’ın yalın ateşten yaratıldığını, Hz. Süleyman’ın ve peygamberimiz Hz.MUHAMMED (s.a.v.)’in hem insanlara hem cinlere peygamber olduğunu:

“Biz cenneti ve cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağız.”

Ayetini, bildiği halde yok sayarak, Kur’an daki “cinlerle” ilgili diğer ayetleri, onların Hz. Süleyman’ın emriyle Mescid-i Aksa’yı inşâ ettiklerini ve bir çok hizmetlerde bulunduklarını; kaleler, heykeller, sabit kazanlar yaptıklarını; peygamberimizin ilk yıllarında ise:

Kur’an-da bildirildiği gibi bir cin; sabah namazında peygamberimizi dinleyerek kavmine haber vermesi sonucu, ALLAH’ın hidayeti ile Müslüman olduklarını, onların da Salihleri ve ermiş velileri olduğunu, İmam Teberi’nin rivayetine göre; onlardan sekiz yüz peygamber geldiğini bilmesi gerekirken; bunları hiç kâle almadan, onlar tabiat kuvvetlerinden bir enerjiymiş ve ölüm ötesinde melekler ve disiplin yokmuş da orada insanlara nüfuz edeceklermiş gibi çok tehlikeli! laflar edebiliyor.!}

İşte ayet;

“(Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur’an’ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, hârikulâde güzel bir Kur’an dinledik .” (Cin Sûresi âyet:1)

“Doğru yola iletiyor, ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız.” (Cin Sûresi âyet:2)

10- Neredeyse Cebrail (a.s)’ı postacıya benzeterek istihza…

11- Peygamberimizi (s.a.s.)’i de , güya tenzih etmek için…robota benzetiyor ?

12- Her bölümde “ALLAH diye işaret edilen” ifadesini kullanırken: ALLAH (c.c.) görünen bir mekânda sabit, parmakla işaret edilir bir cisimmiş gibi, bir şekle sokmuyormu! Veya ALLAH’ın zatı yok mu ki; ALLAH diye işaret edilen tabirini kullanıyor. Hâşâ!

Böyle sapkınlıklardan ALLAH’a sığınırız…

Avnullah ÖZMANSUR Hoca Efendi,

Arkadaşlar Daha birçok var . Ancak ben bunu yayınlayım istedim . Bu arada Alıntıdır…

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir