İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Council on Foreign Relations(Dış ilişkiler Konseyi) Ne İş Yapar Necidirler.

Yahudi Walter Lippman önderliğinde Jacob Schiff,Averell Harriman,Frank Vanderlipp,Nelson Aldrich,Bernard Baruch, J.P.Morgan, John D.Rockefeller olan ekip tarafından kurulmuştur.Şu anki başkanlığını Rockefeller yapmaktadır.Merkezi New York 68.caddededir.C.F.R’nin hedefi anayasallığın kaldırılması ve bağımsız A.B.D Cumhuriyetinin dünya hakimiyeti ile değiştirilmesidir.

Amerikanın asıl Dışişleri bakanlığı C.F.R’dir.C.F.R son 50 yılın Dışişleri bakanlığı için eğitim yeri olmuştur.john Foster Dulles’le başlayan tüm Dışişleri bakanları sadece biri hariç C.F.R üyesiydi.Bu bakanlar,Dean Rusk,Cyrus Vance,Edmund Muskie,HENRY KISSINGER(içlerinde en önemlisi)George Schultz,Alexander Haig’tir.

Washington’daki Dışişleri bakanlığı göstermelik bir kurumdur. A.B.D’ nin 6 başkanının dışişleri danışmanlığını ve C.F.R başkanlığı da yapan John Mccloy bu konuyu şöyle ifade etmiştir: Yeni bir isme ihtiyacımız olduğunda C.F.R üyelerine bir göz atmamız ve New York’u aramamız yeterliydi.

İcraatlerine gelince 2.dünya savaşında 118.000 kişinin ölümüne yol açan Atom bombasının kullanımı konusunda kilit rolü oynadı 1945 yılında bomba hakkında kararları alan komite C.F.R üyelerinden oluşmaktaydı.Ayrıca konsey 2. dünya savaşı sonrasıda yönetici bir güce sahiptir.

2.dünya savaşı döneminde, ”MANHATTAN PROJESİ” kod adıyla Siyonist bilim adamları tarafından yapılan Atom bombası,A.B.D Başkanı Yahudi ve Mason olan Harry Solomon Truman’ın emriyle Japonya’ya atılmıştır.

Çarlık Rusya’sında Bolşevik ihtilalini desteklemişlerdir ve sadece Jacob Schiff adlı C.F.R üyesi bu ihtilalin gerçekleşmesi için 20 000 000 dolar gibi muazzam bir meblayı Bolşeviklere gönderdiğini torunu John Schiff anlatıyor.

Bolşevik Devrimi hakkında en iyi bilgi veren kaynaklardan biri de ”Çarlık ve Devrim” adlı kitaptır.Bu kitabın yazarı ,Fransa Ezilmiş İnsanlar Bİrliği’nin kurucusu Beyaz Rus Arsene de Goulevitch’tir.Fransızca yazılan ve hemen İngilizce’ye tercüme edilen bu kitapta Goulevitch şöyle diyor:

DEVRİM İÇİN ASIL PARA YOLLAYANLAR NE DELİ RUS MİLYONERLER,NE DE LENİN ETRAFINDA TPLANAN SİLAHLI HAYDUTLARDI.ASIL ÖNEMLİ MİKTAR ÖNCELİKLE UZUN ZAMANDAN BERİ RUS DEVRİMİ’Nİ DESTEKLEYEN BELLİ İNGİLİZ VE AMERİKAN ÇEVRELERDEN GELİYORDU.

C.F.R’nin diğer adlarından biride literatürde ve kelime anlamında olmamasına rağmen Solcu Bankerler Örgütü’dür.

Bu konsey ayrıca B.M(Birleşmiş Milletler)fikrini ortaya çıkaran konsey’dir.Bu da Dünya süper devletini oluşturmak için atılan ilk büyük ve başarılı bir adımdır.1945 yılında San Francisco’da gerçekleşen Birleşmiş Milletlerin kurulmasında hazır bulunan Amerikan delegelerinden en az 47 tanesi C.F.R üyesidir.

Toplantıya katılan başlıca isimler ise şunlardır;Harold Stasson,John J. Mccloy,Owen Lattimore(Senato Dahili Güvenlik Komisyonu tarafından Sovyet komplosunun bilinçli bir aracısıı olarak isimlendirilmişti.)Alger Hiss(Komünist ajan),Phlipp Jessup,Harry Dexter(Komünist ajan),Nelson Rockefeller,John Foster Dulles,John Carter Vincent,Dean Acheson’dur.

Yukarıdaki konuyu yani ”Solcu Bankerler Örgütü” biraz daha açalım isterseniz,Komünizmi,Kapitalist olan C.F.R yönetimi destekler neden mi? Çünkü Komünizm halkı işçiliğe sevk eder ama açıklanışında ise paylaşımcı,eşit,yardımsever bir yaşam sunar.Ama Komünizm’in gerçek amacı fakir olan alt tabakayı orta sınıfa düşman etmek ve bunu yapmalarındaki amaç ise süper zengin bankerlerin zaten Komünizm’in karşısında zayıf düşen orta sınıfın mallarınıda kendi hisselerine katmaktan başka birşey değildir.

Komünizimi C.F.R’nin yönettiğine kanıt isteyenlere ise şu satırları yazmak istiyorum.C.F.R’ nin üyeleri 25 Kasım 1959’da yayınladıkları bildirgede aynen şu satırlar geçiyordu;Dünyanın barış, sosyal ve ekonomik değişme isteğine uygun yeni bir uluslarası düzenin kurulmasını tavsiye ediyor ve bu düzen öyle bir yeni düzen olmalı ki içine kendilerini Sosyalistler(Komünistler) diye isimlendiren ülkeleri bile alsın.

Diğer bir hususa gelince C.F.R’nin üyeleri aynı zamanda açıkça solcu olan ve açıkça Komünistlerle beraber bir Dünya hakimiyetini tavsiye eden ”FABİAN SOCİALİST AMERİCAN OF DEMOCRATİC ACTİON, SOCİALİST LEAGUE FOR İNDUSTRİAL DEMOCRACY-ESKİ İSMİ İNTERCOLLEGİATE,SOCİALİST SOCİETY VE UNİTED WORLD FEDERALİST ” isimli teşkilatların önde gelen adamlarıdır.SADIK SOSYALİST İŞÇİLERİNDEN WALTER REUTER,DAVİD DUBİNSKY VE JAY LOVESTONE’da C.F.R örgütünün üyeleri arasındadır.

Ayrıca yine bir ilginç ayrıntı daha New York’un 68. cadesindeki meşhur Avenue parkının batı tarafında karşı karşıya iki gösterişli bina bulunmaktadır.Bunlardan birisi KOMÜNİST SOVYETLERİN A.B.D Büyükelçilik binası.Hemen karşısında güney batı cephesindeki köşede de COUNCİL ON FOREİGN RELATİONS bulunmaktadır.

Bu raslantıda bana Eski A.B.D başkanlarından Roosevelt’in şu sözünü hatırlatıyor:”POLİTİKADA HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİLDİR.BİR ŞEY VUKU BULUYORSA,O HADİSENİN BU ŞEKİLDE ZUHUR EDECEĞİNİN ÖNCEDEN PLANLANDIĞINDAN EMİNOLABİLİRSİNİZ.” Ama yine de karar sizin hanımlar beyler.

Ayrıca Komünizm ve Din konusuna da değinmek istiyorum,

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAM’DIR.(AL-İ İMRAN 19.AYET)

KİM İSLAM’DAN BAŞKA BİR DİN ARARSA,BİLSİN Kİ BU DİN ASLA ONDAN KABUL EDİLMEYECEK VE AHİRETTE ZİYANA UĞRAYACAKLARDAN OLCAKTIR.(AL-İ İMRAN 85.AYET)

ALLAH C.C böyle buyurmuş olduğu halde bile diğer hükmü kalkmış dinlere ve de islamiyete bile karşı bir sistemdir,Komünizm.

Neden diyebilirsiniz nedenine gelince Komünizmin dini Hümanizm’dir yani insandır.Daha da açarsak insancıl,insanı sevme,insan menfaatini en başta düşünme ama bu sahte bir tanım ve aldatmacadan ibarettir.YERYÜZÜNDE İLK HÜMANİST İSE İNSANA EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ YAPAN ŞEYTANDIR.Bu nasıl olur derseniz onu da açıklayayım.

Şeytan ADEM A.S’a ben bu ağaçtan meyve yemenizi sizin iyiliğiniz için(yani insanların iyiliği için anlamında) istiyorum.Çünkü bu ağaçtaki meyve ölümsüzlük meyvesidir ve bu ağaçtan meyve yerseniz sen ve neslinde ölümsüz olacaktır ve Cennette sonsuza kadar kalacaksınız diyerek Hümanistliğini göstermiştir.Bugün şeytanın yolundan giden askerleri olan LAİK HÜMANİSTLER’de(YANİ HEM KAPİTALİSLER,HEM KOMÜNİSTLER) insanlığa ALLAH’a karşı gelmelerini yani dini bırakmaları,din insanları sömürüyor diyerek nar’a atmaları hep şeytanın oyunudur.Yukarıda da dediğim gibi ilk HÜMANİST ŞEYTANDIR.

Son sözüme gelince burada Komünizme çok yüklenmiş gibi gözükebilirim ama benim asıl anlatmaya çalıştığım ise dini imanı ve hayatı güç ve para olan ve modern köleliği getiren Kapitalizm ve bu modern köleliği teşvik eden Komünizm birbirinden nefret eden iki sevgili gibidir,unutulmayan sözlerden birisiyle yazımı tamamlıyorum;EN BÜYÜK AŞKLAR NEFRETLE BAŞLAR.

Alıntıdır ; http://www.facebook.com/gerceklerfazlasidegil

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir