İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kim daha Modern ? Kim Bu Şahşiyet?

(Cennet Mekan Sultan II.Abdülhamid Han)

İlk defa elektriği,gazı getiren,ilk modern eczanemizi açtıran,
İlk otomobili getiren,5 bin km kara yolunu yaptırtan,
Dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptıran, atlı ve elektrikli tramvaylar kuran,
Kudüs-Yafa,Ankara-İstanbul ve Hicaz demir yollarını yaptıran (Haydarpaşa Tren İstasyonunu da tabi),
İstanbul’un binlerce fotoğrafını çektiren,Arkeoloji müzeciliğini başlatan,
Chicago’daki turizm fuarına ülkemizi ilk kez sokan,
Kuduz aşısının bulunmasından sonra Ülkemizin ilk Kuduz Hastanesini(İst.Darü’l-Kelb Tedavihanesi) açtıran,
Polisiye romanların ülkemize girişini sağlayan,(14 yıl içinde basılan 4000 kitaptan sadece 200 kadarı dinle ilgili idi..)
Okullara(Hıristiyan
okulları dahil) gönderdiği emirde Türkçe’nin iyi öğretilmesini isteyen
,Azerbaycan okullarında Türkçe yasağını kaldıran,Paris’te İslam
Külliyesi kuran !
Teselya savaşı sürerken saraylı hanımlara askerler
için çamaşır diktirende,hastaneleri ziyaret edip hastaların
ihtiyaçlarını soranda,sarayın bahçesinde bile hastalara hizmet
ettirtende !
Midilli adasını eşi Fatma Pesend Hanım’ın şahsi mülkünden ısrarla verdiği para ile Fransızlardan geri alanda O !

Israrla yerli kumaş giyen,Hereke bez fabrikası ve Feshaneyi kuran,
Ziraat Bankasını kuran,Ticaret,Sanayi ve Ziraat Odalarını açtıran,
Yıldız Çini fabrikasını,Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikalarını,
Toplu sünnet merasimleri yaptırıp her bir çocuğa çeyrek altın gönderen bu yüzden yaz aylarında toplu sünnetleri moda eden,
Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap gönderen,
Yoksul halkına kendi cebinden ödeyerek kömür dağıtan,
Ermeni Onnik’in mektubu üzerine kendi parasından takma bacak yaptırtan,
Biriktirdiği parasından bir kısmını her sene borç yüzünden hapse düşenleri kurtarmaya tahsis eden,
Modern
matbaa makinelerini Türkiye ye getirten,ücretsiz kitap dağıttıran,6 bin
kitabın çevrilmesini sağlayan,Beyazıt kütüphanesini kurup 30 bin kitap
bağışlayan (10 bini el yazmasıdır),
Yabancı bilim adamı ve yazarlara Nişanlar veren,
Her yıl 30 bin saksı satın alıp çiçek ektiren,
Bizim
Hekimbaşı çöplüğü dediğimiz yerde gül yetiştiriciliği yaptıran
da(Isparta’daki gül yetiştiriciliği de O’nun öncülüğünde başlamıştır),
Türkiye’nin bir çok yerinde saat kuleleri yaptıranda O dur! (İzmir,Dolmabahçe..),

Hindistan,Cava,Afganistan,Çin,Malezya,Endonezya,Açe,Zengibar,Orta Asya ve Japonya ya elçiler ve din adamları gönderen,
Latin Amerika ülkeleri ile diplomasiyi başlatan,
Yalova
Termal kaplıcalarını kurduran,Terkos’un sularını İstanbul’a
taşıtan,Bursa’nın bir köyünde bile çeşme yaptırabilen O dur ,(Sadece
İstanbul’a 40 çeşme yaptırmıştır),
Sarayında yaptırdığı tiyatroda oyunlar ve opera izleyen,
Sarayda müzik okulu kurduran,çocuklarına piyano çaldırtan,hatta sarayda kızlar bandosu oluşturan,
Kendi elleri ile yaptığı marangozluk eşyalarını hediye etmeyi seven,
Kendisine
yapılan bombalı suikast de 26 kişinin ölmesine,58 kişinin yaralanmasına
rağmen Ermeni katili affedip Avrupa da hafiyelik yapmaya gönderen de O
dur.
Doğu Türkistan’a gönderdiği askeri yardım ile Çinlilere karşı
onları örgütleyen,Çinin göbeği Pekinde Hamidiye Üniversitesini kurdurtan
da,
Beş vakit namazını aksatmadan kılan,hiçbir evrakı abdestsiz
imzalamayan(hatta yere bile basmayan[yatağının dibinde teyemmüm tuğlası
bulunduruyordu]),
Yeni gemiler alan,toplar(çanakkale savaşımızdaki çoğu top),tüfekler getirten de !
Telefonu Avrupa’dan 5 yıl sonra ülkemize getiren de O dur !
Kiliselere,sinagoglara yardım eden (hatta Vatikan da kilise yapılmasına bile yardım eden),
Peygamberimize,dinimize
veya Osmanlıya hakaret içeren oyunları
kaldırtan(Fransa-İngiltere-Roma-ABD)(Bir piyes için bile Alman
İmparatorunu devreye sokmuştur),
ABD’nin Erzurum’da konsolosluk açmasını reddeden,İzmir limanına izinsiz giremeye kalkan ABD savaş gemisini top ateşine tutturan,
İstanbul boğazı için iki köprü projesi çizdiren (bir tanesi tam bu günkü Fatih S.M.köprüsünün bulunduğu mevkidedir),
Darülaceze yaptırıp içine sinagog,kilise ve cami koyduran,
Çocuk hastanesi (Şişli Etfal[çocuklar] Hastanesi) açtıran,
Kendisine
“Allah’ın belası”diyen Namık Kemal’i Rodos ve Sakız adası valiliklerine
atayan,parasını cebinden ödediği yerde kabir yaptırtan,
Posta ve Telgraf teşkilatını kurduran(Sirkeci Büyük Postane binası..),
Abdülhamit
ve Abdülmecid (dünyanın ilk torpido atan denizaltısı) adında
denizaltılarımızı Taşkızak tersanesinde yaptırtan da (üstelik kendi
cebinden..),O !
İlkokulu zorunlu tutan(kız ve erkeklere), İlk kız okullarını açtıran, 15 tane okulda karma eğitime ilk defa gecen,
Öğretmen
yetiştirmek için okullar yaptıran(32 tane)(ör.şimdiki adı ile Bursa
Çelebi Mehmet okulu),Kız Öğretmen Okullu açan (Daarül Malumat),
Cami
yaptırdığı her köyde birde ilkokul yaptıran(Mesela sadece Sivas’taki
ilkokul sayısı 1637),okuma yazma oranının 5 kat arttıran,(1900 yılında
ilkokul sayısı 29.130’u bulmuştu..sadece Anadolu da 14 bin ilkokul
vardı)
Orta okul(Rüşdiye)sayısı 619 çıktı,Fransızca dersleri konuldu,
Lise eğitimi için İdadiler açan(109 tane),(İstanbul Erkek-Kabataş Lisesi..)
İstanbul’da Darülfünün(Üniversite)açan,Dünyanın ilk Dişçilik okulunu kuran,
Ayrıca
Deniz Mühendis Okulu,Askeri Tıp Okulu(GATA’nın atası),Kuleli Askeri
okulu,Mekteb-i Harbiyeler(Harp Okulları yani),Askeri Baytar Okulu,Kurmay
Okulu,Mekteb-i Mülkiye(Siyasal Bilgiler Fak.),Mekteb-i
Tıbbıye-i(Marmara Ünv.Tıp Fak.),Mekteb-i Hukuk,Ziraat ve Baytar
Mektebi,Hendese-i Mülkiye(Yüksek mühendis okulu),Daarül Muallim-i
Adliye(Yüksek Adalet Okulu),Maliye-i Mekteb-i Ali(Yüksek Ticaret
Okulu),Ticaret-i Bahriye(Deniz Ticaret Okulu),Sanayi-i Nefise
Mektebi(Güzel sanatlar fak.),Hamidiye Ticaret Mektebi(İktisadi ve Ticari
ilimler akademisi),Aşiret Mektebi(Osmanlılık fikrini yaymak
için),Bursa’da İpekböçekçiliği okulu,Dilsiz ve Âmâ Okulu,Bağcılık ve
Aşıcılık Okulu,Orman ve Madencilik Okulu,Polis Okulu onun tarafından
kurulmuştur.
Unutmadan bide Ankara’da ÇOBAN OKULU var..

TANIYAMADINIZ MI?

Hani neredeyse bütün sözde aydınların sövdüğü,öğretmenlerimizin kendi
ideolojik yaklaşımı ile anlattığı,baskı yapıyor diyerek,o dönemin
şartlarını bile düşünmekten aciz olan insanların sevmediği..(Neden kimse
1925’deki Takrir-i Sükun Kanununu ile bütün muhaliflerin susturulduğunu
düşünmez ? Bu dönemde hükümet veya mahkeme kararıyla pek çok yayın
kapatıldı,özellikle sol yayınlar tamamen yeraltına itilmişti.Yada İsmet
İnönü döneminde 44 gazete kapama emri verildiğini.Yakub Kadri’nin “İsmet
Paşa bir polis devleti kurdu dediğini.”
Düşünmeyiz çünkü o kişilere
karşı körü körüne yargılarımız yoktur,at gözlüğü ile değil o dönemin
şartlarına göre bakarız tarihe)
İngilizlerin
oyunu,İttihatçıların tertibi ile “Din elden gidiyor!” gibi komik bir
gerekçe ile 31 Mart vakasına maruz bırakılan,
1895-96’Doğu
Anadolu da Ermeniler tarafından kurulmak istenen devleti Hamidiye
Alayları ile bastıran bu sebeple Fransız tarihçi tarafından Kızıl Sultan
diye isimlendirilen,

SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN

Belki
de gerçekten suçluydu,kötü bir insandı çünkü Osmanlı topraklarında
petrol araması yaptırıp 65 yerde petrol buldurması,bunun üzerine Musul
topraklarını şahsi parasıyla alıp sömürgecilerin eline geçmesine mani
olması..
Yada Yahudilerin 5 milyon altın teklifine rağmen Filistine
yerleşmelerine izin vermemesi(tahtan indirildikten sadece 8 yıl sonra
emellerine kavuşacaklardır),vatan hainliğidir,
Ne bileyim; 240 üyeli Osmanlı meclisine 140 Türk vatandaşı sokmayı beceren İttihatçıları dinlemeyip meclisi kapaması,
Baskı
yaparak devletin ömrünü 30-40 yıl uzatması böylece o yıllarda daha
genç bir subay olan Mustafa Kemal’ın Türk milletinin kaderinde rol
almasına vesile olması suçtu ?

Lütfen düşünün bizim kadar köklü
tarihi olup da o tarihe sırtını dönen,iftira atmaktan zevk
alan,Osmanlıyı kötülemeyi Cumhuriyetçilik sayan,laik düşünceyle dinin
egemen olduğu bir sistemi eleştiren,okumak yerine duymakla
yetinen,araştırmadan her konuda uzman olan kaç millet vardır?
Lütfen bu yazılanları tek tek araştırın belki o zaman ne demek istediğimizi anlarsınız..

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir