İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KİM KİMİ SEVER?

KİM KİMİ SEVER?

* Beyaz karayı, sinek yarayı, zengin parayı sever.
* Yemek tuzu, maymun muzu, kurt kuzu sever.
* Güzel nazı, âşık sazı, cıcırböceği yaz’ı sever.
* Kuş darıyı, çiçek arıyı, toprak suyu sever.
* Ana çocuğu, çoban gocuğu, yumurta sucuğu sever.
* Ocak közü, kirpik gözü, ozan sözü sever.
* Garip sılayı, yiğit halayı, bakır kalayı sever.
* Davul zurnayı, avcı turnayı, çekirge zıplamayı sever.
* Âlim ilmi, cömert vermeyi, cimri toplamayı sever.
* Çöl yağmuru, çizme çamuru, oklava hamuru sever.
* Tembel yatmayı, geveze atmayı, pazarcı satmayı sever.
* Ebe bebeği, kahve dibeği, sac böreği sever.
* Memur masayı, velî asayı, hâkim “yasa”yı sever.
* Sarhoş dostunu, ayı postunu, yaşlı bastonu sever.
* Hatip lafı, suçlu affı, açıkgöz safı sever.
* Yörük eriği, cin periyi, Tom Jerry’yi sever.
* Kilim keçeyi, kelime heceyi, baykuş geceyi sever.
* Kirli hamamı, baca dumanı, su samanı sever.
* Dünür dünürü, ateş kömürü, muhtar mühürü sever.
* Asîl soyunu, çoban koyunu, çocuk oyunu sever.
* Harman döveni, kuzu çimeni, pastırma çemeni sever.Hamam kurnayı, gelin kınayı, avcı vurmayı sever.
* Kasap danayı, öksüz anayı, yırtık yamayı sever.
* Bekçi feneri, bel kemeri, at eyeri sever.
* Kan damarı, züğürt kumarı, azgın şamarı sever.
* İlik düğmeyi, borçlu va’deyi, obur yemeyi sever.
* Gelin güveyi, tosun düveyi, başkan üyeyi sever.
* İnsanlar evini, ev pencereyi, pencere panjuru sever.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir