İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ÜLKEMİZE MATBAAYI HALİFE VE ŞEYHÜLİSLAM GETİRDİ

Osmanlı,Matbaa Günah Dedi Getirmedi YALANLARINA SON !
İslama karşı olan çevreler kasıtlı olarak ”İslamın yeniliğe,gelişmeye engel olduğunu” iddaa ederek,matbaanın da ülkemize geç girmesine dinimizin engel olduğunu iddaa ederler.Bu islamı gerici ilme set çeken bir din olarak gösterme gayreti içinde olan kişilerin uydurduklarından başka birşey değildir.Matbaanın Osmanlı’ya girmesine III.Ahmet zamanında Şeyhülislam Abdullah Efendi bizzat fetva vermiş ve matbaanın kurulmasına teşvik etmiştir.
Osmanlılarda ilk matbaa museviler tarafından II.Bayezid zamanında açılmıştır.Padişahtan alınan izin ile kitaplar basılmaya başlanmıştır.Öncelikle II.Bayezid’in ”kim matbaa ile uğraşırsa idam ederim” şeklinde bir buyruğu olduğu ifade edilmiştir.Halbuki II.Bayezid zamanında 19,I.Selim zamanında 33 kitap basılmıştır.Fatih Sultan Mehmed’in de matbaacılıkla ilgilendiği belirtilmektedir.Tarihçi Mustafa Nuri Paşa’nın ifadelerinde de IV.Murad zamanında matbaa için izin istenmiş ve alınmış.Bundan da anlaşılacağı üzere Osmanlı Padişahları matbaanın kurulmasında öncü olmuşlardır.
1726 yılında ise esaslı bir şekilde neticeye götüren bir faaliyet İ.Mütefferika’nın matbaa kurulmasının cemiyete sağlayacağı bütün faydaları etraflıca ele anlınmış bir risalenin elden ele dolaşmaya başladığıdır.Bunu devrin İsveç elçisi Çarleson’un 20 temmuz 1775 tarihli el yazısından anlıyoruz.Bu risale sadrazam İbrahim Paşa’nın eline geçer.Kendisi böyle şeylere çok meraklı bir vezir olduğu için risaleyi zamanın hükümdarı Sultan III.Ahmed’e sunar.Padişah bu risalenin kendisini çok memnun ettiğini beyan edip Şeyhülislam Abdullah Efendi’nin de bu mevzudaki görüşlerini belirtmesini emreder.
Basımevinin açılması için şeyhülislamın fetva vermesi,padişahın da ferman çıkarması gerekiyordu.Basımevi işi zaten Padişahın ve Şeyhülislamın destekliği bir iş olduğu için fetva da ferman da kolayca çıktı.Bu ferman daha sonra padişahın el yazısı ile yazdığı bir hatt-ı şerif ile kesinlik kazanmıştır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir